Σχετικά με την KMG


Η Krav Maga Global είναι ο πιο εξειδικευμένος φορέας εκπαίδευσης και εξέλιξης του Krav Maga σε όλο τον κόσμο. Ιδρύθηκε, το 2010 από τον Eyal Yanilov που υπηρετεί και ως πρόεδρος και επικεφαλής εκπαιδευτής. Ο Eyal είναι ο μόνος άνθρωπος που κατέχει τόσο την υψηλότερη κατάταξη του Krav Maga που απένειμε ποτέ ο ιδρυτής Imi παγκοσμίως όσο και το Δίπλωμα Αριστείας του ιδρυτή. Ο Eyal υπηρέτησε ως ο κοντινότερος βοηθός του Imi από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 και επικεφαλής της επαγγελματικής επιτροπής από το 1987. Η KMG έχει υποκαταστήματα σε περισσότερες από 60 χώρες και 1000 εκπαιδευτές ανά τον κόσμο με επικεφαλής τους τοπικούς διευθυντές. Ο στόχος της Krav Maga Global είναι να εξαπλωθεί το Krav Maga σε όλο τον κόσμο, εκπληρώνοντας το όνειρο του ιδρυτή και να διατηρήσει υψηλής ποιότητας διδασκαλία μέσω των εκπαιδευτών της.