Βαθμίδες

Practitioner Levels 

(1-5)

Graduate Levels 


(1-5)


Expert Levels 


(1-5)
Master Levels 


(1-3)


Για τη μετάβαση από το ένα επίπεδο στο άλλο στα επίπεδα Practitioner και Graduate χρειάζεται περίπου μισός χρόνος συνεχούς εκπαίδευσης. Στα επίπεδα Expert χρειάζεστε περίπου από ένα έως τέσσερα χρόνια για να μεταβείτε από το ένα επίπεδο στο άλλο.