Σχολή Εκπαιδευτών(GIC)Η KMG είναι ανοιχτή και θετική σε μαθητές που επιθυμούν και έχουν τα προσόντα να πάρουν μέρος και να ολοκληρώσουν ένα GIC (General Instructor Course) σχολείο, και γιατί όχι να γίνουν μέλη του ξεχωριστού GIT (Global International Team), της επίλεκτης ομάδας διεθνών εκπαιδευτών.

Η σχολή εκπαιδευτών (General Instructor Course – GIC) διαρκεί περισσότερες από 180 ώρες (23 ημέρες), αναπτύσσει τις ικανότητες των υποψηφίων εκπαιδευτών στο KRAV MAGA σε υψηλό επίπεδο, ενώ παράλληλα δίνει τα κατάλληλα εφόδια στην σωστή προπονητική και την αποτελεσματική μετάδοση των γνώσεων στους ασκούμενους.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της σχολής εξαρτάται από την εκπλήρωση συγκεκριμένων κριτηρίων φυσικών δεξιοτήτων, αλλά και ικανοτήτων διδασκαλίας στις εξετάσεις που διενεργούνται με το πέρας της φοίτησης. Εφόσον ο υποψήφιος επιτύχει του απονέμεται δίπλωμα και πιστοποίηση εκπαιδευτή της Krav Maga Global (KMG) με την έγκριση του Chief Instructor, Eyal Yanilov.

Η αποδοχή των υποψηφίων στην σχολή εκπαιδευτών, εξαρτάται και θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες ελάχιστες προϋποθέσεις:

1)Κατώτατο όριο ηλικίας: 23
2)Δύο χρόνια εκπαίδευσης KRAV MAGA ή τέσσερα χρόνια σε μια άλλη πολεμική τέχνη, την πυγμαχία ή/και kick boxing ή/και Tae Kwon Do κλπ.
3)Καλή φυσική κατάσταση
4)Λευκό ποινικό μητρώο
5)Προσωπική συνέντευξη με τον περιφερειακό αντιπρόσωπο και αξιολόγηση των ικανοτήτων των ενδιαφερομένων.